Hem

 

Neuropsykologkonsult Taina Lehtonen erbjuder handledning, utbildning,behandling och utredning inom ADHD och annan utvecklingsrelaterad problematik hos vuxna och äldre. Även neuropsykologisk utredning, behandling och handledning vid annan typ av problematik hos vuxna och äldre erbjuds.

Jag vänder mig till privatpersoner och deras närstående, utrednings- och behandlingsenheter, boenden, företag, utbildningsanordnare och myndigheter. Verksamheten baseras på aktuell vetenskaplig kunskap och etablerad evidensbaserad klinisk praxis såsom formuleras i svenska och internationella vägledningsdokument.

Alla insatser vilar på respekt och lyhördhet för klientens egen problemformulering och önskemål.

Varmt välkommen att kontakta mig,

Taina

 

Medlem i:

Psy_logo_80Sveriges neuropsykologers föreningEuropean ADHD network

 

Taina Lehtonen AB org.nummer: 559068-8262

Taina Lehtonen AB hanterar personuppgifter enligt GDPR