Om mig / CV

Taina Lehtonen

Doktor i filosofi – Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet. 2013.
Legitimerad psykolog – Socialstyrelsen. 1993.
Specialist i neuropsykologi – Sveriges Psykologförbund. 2006.

Kliniskt arbete
Jag var anställd som psykolog inom Region Skåne mellan 1992 – 2014. 2014 gick jag helt över till privat tjänstgöring i min firma. Inom Region Skåne arbetade jag som psykolog med neuropsykologisk inriktning på dåvarande Psykogeriatriska kliniken i Lund (huvudsakligen med demensutredningar och äldrepsykiatri) och inom Vuxenpsykiatrin i Lund (huvudsakligen psykosvård samt särskilt vårdkrävande patienter) mellan åren 1997-2002. Mellan åren 2002-2014 arbetade jag dels på Minnesmottagningen i Hässleholm och sedan inom Neuropsykiatriska teamet i Kristianstad-Hässleholm som specialist i neuropsykologi. I min kliniska tjänstgöring har jag arbetat med neuropsykologiska utredningar, behandling, handledning, utbildning, utvecklingsarbete samt med forskning.

Forskning
Genomgick forskarutbildning vid Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet med Professor Boo Johansson som handledare. Disputerade 2013 med avhandlingen ADHD in Old Age: Self-rated Symptoms and Clinical Information from a Population-Based Swedish Sample Aged 65 and older (http://hdl.handle.net/2077/33241) .

Handledare
Varierande handledningsuppdrag genom åren och sedan 2008 som neuropsykolog i privat regi med såväl individuella som grupphandledningsuppdrag i neuropsykologiska utredningar såväl inom offentlig som privat verksamhet.

Undervisar på Lunds universitet på psykologprogrammet, termin 5  om Exekutiva funktioner sedan HT 2017.

Delägare i utbildningsföretaget Neuroutbildarna i Lund AB som bildades 2014 och avvecklades 2022.

Vetenskapliga Publikationer

 • Taina Guldberg-Kjär; Boo Johansson (2013).
ADHD Symptoms Across the Lifespan: A Comparison of Symptoms Captured by the Wender and Barkley Scales and DSM-IV Criteria in a Population-Based Swedish Sample Aged 65 to 80. 1557-1246, GUP 193560
 • Taina Guldberg-Kjär (2013).
ADHD in Old Age: Self-rated Symptoms and Clinical Information from a Population-Based Swedish Sample Aged 65 and Older 1101-718X, GUP 187570
 • Taina Guldberg-Kjär; S. Sehlin; Boo Johansson (2013).
ADHD symptoms across the lifespan in a population-based Swedish sample aged 65 to 80 1041-6102, GUP 175411
 • Taina Guldberg-Kjär (2011).
ADHD Symptoms in Old age Childhood and Persisting ADHD symptoms in a Population-Based Swedish sample Aged 65-80 , GUP 151594
 • Taina Guldberg-Kjär; Boo Johansson (2009).
Old people reporting childhood AD/HD symptoms: Retrospectively self-rated AD/HD symptoms in a population-based Swedish sample aged 65-80 1502-4725, GUP 101439

Medförfattare

 • Medförfattare i boken ADHD och autismspektrum i ett livsperspektiv. En klinisk introduktion till utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsproblem. Gunilla Thernlund (red.). Studentlitteratur, Lund. 2013.
 • Medförfattare i boken Äldres psykiska hälsa och ohälsa Prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder Susanne Rolfner Suvanto (red). Gothia Fortbildning, Stockholm. 2014.
 • Medförfattare i boken Livsberättelser om adhd och autism Caroline Jonsson (red.). Gothia Kompetens, Stockholm. 2022.

Varit med och faktagranskat följande böcker:

 • ADHD – etiska utmaningar. Rapport från Statens medicinsk-etiska råd. SMER 2015:2.
 • Haja adhd. Om nuets förbannelse, hjärnans skärmsläckare och vikten av dagdrömmeri. Björn Roslund. Natur och Kultur. 2018.

 I media och andra publikationer

 • Intervju i GU Spegeln nr 1/2006 Många äldre lever med ADHD
 • Inbjuden artikelförfattare i Best Practice issue 3/2010 : AD/HD hos äldre.
 • Inbjuden som expert med expertsvar i Modern Psykologi, nummer 5/2010.
 • Inbjuden artikelförfattare i Svensk Neuropsykologi nummer 1/2011 ADHD hos vuxna och äldre – dags för ett livsloppsperspektiv.
 • Intervju i tidskriften Äldre i Centrum nr 1:2012. Att åldras med ADHD.
 • Intervju i tidskriften Attention nr 5/2012. Hur åldras vi med ADHD.
 • Pressmeddelande 18 september 2013 för avhandlingen via TT var publicerad i de flesta dagstidningar: ADHD in Old Age: Self-rated Symptoms and Clinical Information from a Population-Based Swedish Sample Aged 65 and Older.  Vården missar ADHD hos äldre.
 • Telefonintervju i TV4 nyheterna (riksnyheter) 18 september 2013 rörande min avhandling ADHD in Old Age: Self-rated Symptoms and Clinical Information from a Population-Based Swedish Sample Aged 65 and Older. ”Vården missar ADHD hos äldre”.
 • Intervju i tidningen Dagens Medicin 2013-09-18. ”Äldre visade adhd-symtom”.
 • Intervju i  Samhällsvetenskapliga fakultetens årsmagasin 2013. ”Hela livet bör vara vårdens perspektiv vid ADHD”. Göteborgs universitet.
 • Radiointervju i Sisuradio 1 februari 2017 om ADHD hos äldre.

Professionella medlemskap, nätverk och forskarnätverk

 • Styrelsemedlem i Sveriges Neuropsykologers Förening Södra 2001-2004.
 • Styrelsemedlem i Sveriges Neuropsykologers Förening Södra 2010-2012.
 • Vice ordförande i Sveriges Neuropsykologers Förening Södra 2011- 2012.
 • Ordförande i Sveriges Neuropsykologers Förening Södra 2013.
 • Medlem av European Adult ADHD Network (EAAN).
 • Medlem av ADA-Gero Group (http://www.psy.gu.se/forskning/Omrades_och_forskargrupper/Adult_development/): ADA-Gero group är också en del av AgeCap and Epi Life Centersoch ‘AgeWell nätverk vid Göteborgs Universitet,  IALSA network ochSwedish Brain Powerkonsortium.
 • Styrelsemedlem av ADHD Bron/The ADHD-bridge (a professional and non-profit network bridging the gap between ages, professionals and regions in Southern Sweden) sedan 2013.
 • Styrelseledamot i Sveriges Geropsykologers Förening sedan 2014- 2019. Suppleant i styrelsen sedan 2019.
 • Styrelseordförande och delägare i utbildningsföretaget Neuroutbildarna i Lund AB sedan 2014 då företaget bildades.

 Hedersuppdrag och annat

 • Medlem av program- och arrangörsgruppen av Sveriges Neuropsykologers Förenings Riksstämma 2003, ”Hjärnstimulans på gott och ont”, 12-14 november 2003, Slagthuset, Malmö.
 • Tilldelades Sveriges Neuropsykologers Förenings stipendium 2004.
 • Medlem av program- och arrangörsgruppen av Sveriges Neuropsykologers Förenings Riksstämma 2011, ”Sociala förmågor – utveckling, störning och behandling”, 23-25 november 2011, Linnéuniversitetet, Växjö.
 • Medlem av program- och arrangörsgruppen av Psykiatridagarna i Kristianstad 6-7 september 2012.
 • Medlem av program- och arrangörsgruppen av Psykiatridagarna i Kristianstad 12-13 september 2013.
 • Nominerad för Stora Psykologpriset i Sverige 2014.
 • Tilldelades Maj 2016 priset “Årets Ljus” av Riksförbundet Attention. Priset Årets Ljus, som tilldelas dem som gjort berömdansvärda och påtagliga insatser inom NPF-området och för Riksförbundet Attentions målgrupper. ”Årets pristagare var Taina Lehtonen som gjort stora insatser för äldre med ADHD” ~ från prismotivering.

Medlem i:

Psy_logo_80Sveriges neuropsykologers förening
European ADHD network