Böcker

Medförfattare i följande böcker:

Livsberättelser om adhd och autism (Gothia Kompetens, 2022) https://www.gothiakompetens.se/livsberattelser-om-adhd-och-autism-p77413127

Äldres Psykiska Hälsa och Ohälsa (Gothia Fortbildning, 2014) https://www.gothiafortbildning.se/72058552-product

ADHD och autismspektrumstörning i ett livsperpektiv (Studentlitteratur, 2013)https://www.studentlitteratur.se/#9789144069005/ADHD+och+autismspektrumstörning+i+ett+livsperspektiv

9789144069005