Böcker

Medförfattare i följande böcker:

ADHD och autismspektrumstörning i ett livsperpektiv (Studentlitteratur, 2013)

https://www.studentlitteratur.se/#9789144069005/ADHD+och+autismspektrumstörning+i+ett+livsperspektiv

9789144069005

 

 

 

 

 

 

 

Äldres Psykiska Hälsa och Ohälsa (Gothia Fortbildning, 2014)

https://www.gothiafortbildning.se/72058552-product

72058552-o_22